गुहागर व राजापूर खाडीपात्रातील हातपाटी द्वारे वाळू उत्खनन करणे संबधीची जाहीर नोटीस.

SC/ST Register crime in information Right Act.

अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व वर्ग ड संवर्गातून नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील रेती गटाचा तृतीय फेर लिलाव.(द्वीतीय फेरी).

रायगड रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हातील सय्युक्त गटातील तृतीय फेर लिलाव.(द्वीतीय फेरी)

निविदा सूचना जिल्हा क्रीडा संकुल समिती.

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती २०१७.

Moblie Medical Unit Information.

पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल (मराठी).

पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल(english) .

पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन अभ्यास(Executive Sumery)(मराठी).

पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन अभ्यास(Executive Sumery)(english).

सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना.

शाशकीय सेवेतून सेवा निवृत्ती बाबत.

महाराष्ट्र शासन,वैद्यकीय व आरोग्य सेवा वैद्यकीय अधिकारी गट अ ची पदे भरण्यासाठी जाहिरात.