Recruitment

TITLE UPDATED ON
तलाठी अंतरीम निवड यादी. 30-12-2016
तलाठी बैठक क्रमांकनिहाय गुण 30-12-2016
लिपिक बैठक क्रमांकनिहाय गुण. 30-12-2016
लिपीक अंतरिम निवड यादी 30-12-2016
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ वैद्यकीय अधिकारी (एम बी बी एस) पदभरती अंतिम निवड यादी. 22-12-2016
राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिल्हा शाशकीय रुग्णालय रत्नागिरी पदभरती जाहीरात. 03-12-2016
वैद्यकीय अधिकारी गट अ ची पदे भरण्यासाठी जाहिरात. 23-11-2016
लिपिक-टंकलेखक व तलाठी पदभरती-2016 जाहिरातीबाबत शुध्दीपत्रक. 16-10-2016
तलाठी पदभरती (सन २०१६)-अंतरिम उत्तर विवरणी प्रसिद्ध करणे बाबत. 13-09-2016
शाशकीय रुग्णालय रत्नागिरी पदभरती. 09-09-2016
ऑनलाईन अर्ज भरणे व इतर माहितीसाठीची लिंक ८-८-२०१६
रक्त संक्रमण अधिकारी व टेक्निकल सुपरवायझर या पदाकरिता कंत्राटी भारती. १०-८-२०१६
लिपिक पदभरती (सन २०१६)- अपात्र उमेदवारांची यादी व सूचना २६-८-२०१६
लिपिक पदभरती (सन २०१६)- पात्र उमेदवारांसाठी सूचना २९-८-२०१६
लिपिक पदभरती (सन २०१६)- प्रेस नोट १-९-२०१६
तलाठी पदभरती (सन २०१६)- अपात्र उमेदवारांची यादी व सूचना ३-९-२०१६

Ratnagiri Counter visitors to www.ratnagiri.gov.in